Michelly Bombom, travesti negra polluda y cachonda